ກິດຈະກຳ

25Nov 2017

🚨ລວຍແຫລກ ແຈກໂຊກ 4 ຊັ້ນ 💰💰💰💰 ຈາກຮ້ານຄຳ ສີຫອມ ມີສຸກ SMJ & WCG Diamond ລວມມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 300.000.000 ກີບ 💰 ໂຊກຊັ້ນທີ 1 : ແຈກທຸກວັນ ແຈກຂອງສົມມະນາຄຸນຟຣີທັນທີ 💰 ໂຊກຊັ້ນທີ 2 : ແຈກທຸກທ້າຍເດືອນ 🔘ຄຳໜັກ1ສະຫລືງ 1ລາງວັນ 🔘ຄູປອງເງີນສົດ100.000ກີບ5ລາງວັນ 💰ໂຊກຊັ້ນທີ 3: ແຈກໂຊກກາງປີ 🔘ແຫວນເພັດແທ້0.20ກະຣັດ 🔘ຄຳໜັກ1ບາດ 1ລາງວັນ 🔘ໂທລະສັບHuawei p9 1ລາງວັນ 🔘ແຫວນຈັບເພັດCZ 1ລາງວັນ 🔘ໜໍຫຸງເຂົ້າ 5ລາງວັນ 🔘ໜໍສຸກີ້ 5ລາງວັນ 🔘ຄູປອງເງີນສົດ100.000ກີບ 20ລາງວັນ 💰ໂຊກຊັ້ນທີ 4: ແຈກໂຊກທ້າຍປີ 🔘ແຫວນເພັດແທ້ 🔘ຄຳແທ້ 🔘ໂທລະສັບ 🔘ແລະຂອງລາງວັນອື່ນໆອີກຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຮ້ານຄໍາ ສີຫອມ […]