ສາລະໜ້າຮູ້

26Jan 2019

ເນື່ອງຈາກເພັດເປັນຍອດແຫ່ງອັນຍະມະນີທີ່ງົດງາມລ້ຳຄ່າອຳມະຕະ ການຮູ້ຈັກດູແລຮັກສາເພັດໃຫ້ເຈີດຈະລັດຢູ່ສະເໝີຈີ່ງເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນ ຂໍແນະນຳໃຫ້ໄປພົບພໍ່ຄ້າເພັດທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຢ່າງນ້ອຍ ປີລະຄັ້ງ ການໃຫ້ມືອາຊີບເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ້ນັ້ນ ເປັນການເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພາະເຂົາຈະໄດ້ກວດເຊັກເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເພັດຍັງເກາະຕິດແໜ້ນຢູ່ກັບເຄື່ອງປະດັບນັ້ນໆ ຫຼືວ່າໜາມເຕີຍເທິງຕົວເຮືອນແຫວນບໍ່ໄດ້ງໍ ຫຼືອ່ອນລົງ ຈົນອາດເຮັດໃຫ້ເພັດຫລຸດອອກໄປໄດ້ ຂັ້ນຕອນການລ້າງເພັດແບບງ່າຍດາຍ 1. ປະສົມສະບູເຫລວພຽງເລັກນ້ອຍກັບນໍ້າໃນອ່າງໃບຂະໜາດພໍເໝາະ 2. ນໍາເຄື່ອງເພັດທີ່ຕ້ອງການລ້າງ ແຊ່ລົງໄປໃນນໍ້າປະໄວ້ໜ້ອຍໜື່ງ 3. ໃຊ້ແປງສີແຂ້ວຂົນອ່ອນນຸ້ມ ຖູເຄື່ອງເພັດເບົາໆ 4. ຈາກນັ້ນນຳເອົາເພັດວາງເທິງຕະແກງລວດ 5. ແລ້ວເອົານໍ້າອຸ່ນເທລາດໄປເລື້ອຍໆ ຈົນຄາບສະບູອອກຈົນໝົດ 6. ເຊັດເຄື່ອງເພັດໃຫ້ແຫ້ງໂດຍໃຊ້ຜ້າທີ່ສະອາດທີ່ບໍ່ເປັນຂົນ ຂໍ້ຄວນຮູ້ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ສວມໃສ່ເຄື່ອງເພັດເປັນປະຈຳ 1. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເຄື່ອງເພັດຖູນໍ້າຢາເຄມີທີ່ໃຊ້ພາຍໃນບ້ານ ເຊັ່ນ: ນໍ້າຢາຊັກຜ້າ ຫຼືນໍ້າຢາເຮັດຄວາມສະອາດພື້ນ ເຖິງວ່າ         ນໍ້າຢາເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບກັບເພັດແທ້ ແຕ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເຮືອນຜ່ອຍ ຫຼືປ່ຽນສີໄດ້ 2. ໃນການໃຊ້ສະເປແຕ່ງຜົມ ເຄື່ອງສຳອາງ ໂລຊັ່ນຖະໜອມມື ແລະນໍ້າຫອມ ຈະເຮັດໃຫ້ເພັດມີສີໝົ່ນແລະບໍ່ສ່ອງ        ແສງແວວວາວ ທາງທີ່ດີຄວນສວທໃສ່ເຄື່ອງເພັດຫລັງຈາກທີ່ສີດສະເປແຕ່ງຜົມ ເຄື່ອງສຳອາງ ໂລຊັ່ນຖະໜອມມື ແລະນໍ້າ    […]